Novinky

Boje skončily! (19. 7.)

Na stránce s výsledky nyní najdete jak výsledky posledních disciplín z 5. kola Nebelympiády, tak výsledky celkové, dosud však anonymní. Jména vítězů se dozvíte již brzy na slavnostním vyhlášení. O datu jeho konání vás budeme informovat zde i v kolejní místnosti.
A máme tu finále (20. 6.)

Nebelvírský pětiboj - 5. kolo

Termín 5. kola: 21.– 25. června
Úkol: Na obrázcích najít stejné lvy a k daným písmenům vymyslet dvojice slov. Vytvořit pětilístek na „Pětiboj“ nebo „Nebelympiáda“, při tvorbě pětilístku použít „lví“ písmena. Podrobnější popis zadání najdete na [stránce Pětiboje].
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat pět dvojic slov a pětilístek.
Do předmětu zprávy uveďte: „Pětiboj 5, Vaše jméno“

Chytání terčíků - 3. kolo

Úkol: Termín 3. kola: 21.–26. června
Úkol: Na Letové ploše nachytat co nejvíc terčíků.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat printy tří nejlepších výsledků, a to včetně data a Vašeho jména [vzor].
Do předmětu zprávy uveďte: „Terčíky 3, Vaše jméno“

Šplh v ďáblově jámě - 3. kolo

Termín 3. kola: 21.–26. června
Úkol: Najít co nejvíc slov/sousloví, která začínají písmeny A, H nebo N

  • v případě sousloví nemusí být hledané písmeno na počátku prvního slova – soutěžní slovo prosím podtrhněte nebo jinak zvýrazněte
  • v případě sousloví posílejte celé sousloví, nikoli jednotlivá slova
  • počítají se různé výskyty, pokud bychom hledali slova od L, pak „LEV“ a „LEV VE ZNAKU“ jsou dva nálezy
  • objeví-li se v sousloví víc slov, která splňují podmínky (v našem příkladu LÍTÝ LEV LOVÍCÍ LADNOU LAŇ), počítá se celek – jedná se tedy o jeden nález
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat očíslovaný a pokud možno abecedně seřazený soupis nalezených slov a sousloví (bez printů), [vzor]
Do předmětu zprávy uveďte: „Šplh 3, Vaše jméno“

Turnaj v maškvorkách - rozstřely

Termín: 21.–28. června
Poslat: Vzhledem k remízním výsledkům vyzvat k souboji dvě ze tří organizátorek. Posílat netřeba nic.

Výsledky po 3. části Nebelympiády (15. 5.)

Přinášíme už 4. porci výsledků. Jste zvědaví? Pak určitě nakoukněte. Během příštího týdne se na stránkách Nebelympiády objeví Galerie, v níž najdete ty nejkouzelnější příspěvky, které k nám v rámci zápolení v Nebelvírském pětiboji dolétly. Jelikož se příští týden nachýlí termínový víkend a následně nás čeká kalup esejového týdne, na 5. kolo a finále Nebelympiády se můžete těšit až po esejovém šílenství.


Hurá do boje počtvrté (4. 5.)

Nebelvírský pětiboj - 4. kolo

Termín 4. kola: 4.–9. května
Úkol: Vyluštit čtyři lušťovky (a ke každé připsat, jak řešení souvisí s Nebelympiádou) + JEDNO z řešení ztvárnit jako kaligram.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat čtyři slova/sousloví, veršovánku a kaligram.
Do předmětu zprávy uveďte: "Pětiboj 4, Vaše jméno"
Lušťovky a podrobnější zadání naleznete na samostatné stránce Pětiboje.

Souboj s ďáblem - 2. kolo

Termín 2. kola: 4.–10. května
Úkol: Porazit ďábla v co nejdelší nepřerušené řadě (viz pravidla prvního kola), při řadě zachycené na více printech se musí část výsledků PŘEKRÝVAT!
Poslat : Na adresu Nebelympiády zaslat print či sérii printů zachycujících Vaši nejdelší řadu.
Do předmětu zprávy uveďte: „Ďábel 2, Vaše jméno“

Šplh v ďáblově jámě - 2. kolo

Termín 2. kola: 4. – 10. května
Úkol: Najít co nejvíc slov/sousloví, které obsahují název (ne jméno!) zvířete či bytosti.

  • je-li hledaný tvor součástí sousloví, pošlete celé sousloví (např. Sněhurka a sedm TRPASLÍKŮ)
  • sousloví se počítá jako jeden nález, bez ohledu na počet tvorů v něm obsažených, samozřejmě můžete všechny (např. Povídání o PEJSKOVI a kočičce / Povídání o PEJSKOVI a KOČIČCE, ale nikoli 1. Povídání o PEJSKOVI a kočičce, 2. Povídání o pejskovi a KOČIČCE)
  • počítá se „druh“ zvířete či bytosti, nikoli jméno nebo titul (např. LIŠKA, VODNÍK, STRAŠIDLO Cantervillské,ale nikoli BYSTROUŠKA, ČESÍLKO, LORD CANTERVILLE × LIŠKA Bystrouška je v pořádku)
  • počítají se podstatná i přídavná jména (např. SLEPIČÍ úlet, VLČÍ mák)
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat očíslovaný a pokud možno abecedně seřazený soupis nalezených slov a sousloví (bez printů).
Do předmětu zprávy uveďte: „Šplh2, Vaše jméno“

Zápasy divé zvěře - Šplh

Termín 3. kola: 4.–9. května
Úkol: Domluvit si s ostatními přihlášenými (viz PŘIHLÁŠKA) závod ve šplhu a pokud možno vyhrát.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat vítězné printy, resp. kontumační sovku (stejně jako v předchozích kolech, vzory viz tam), kontumační sovka ponese datum nejpozději ze dne 8. 4.
Do předmětu zprávy uveďte: „Šplh, Vaše jméno, mazlíčkovo jméno“
Výsledky po 3. části Nebelympiády (2. 5.)

Máme tu další porci výsledků. Jste zvědaví? Pak určitě nakoukněte. Nebelympiáda bude pokračovat už brzy dalšími koly disciplín, pravděpodobně už tento pátek. Buďte proto pozorní a připravení do boje!
Nebelympiáda do třetice (20. 4)

Chytání terčíků - 2. kolo

Termín 2. kola: 20.–25. dubna
Úkol: Na Letové ploše nachytat co nejvíc terčíků.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat printy tří nejlepších výsledků, a to včetně data a Vašeho jména [vzor].
Do předmětu zprávy uveďte: „Terčíky 2, Vaše jméno“

Nebelvírský pětiboj - 3. kolo

Termín 3. kola: 20.–25. dubna
Úkol: Vyluštit hádanky a vytvořit drabble na téma „Já a Nebelympiáda“ (nebo o některé z disciplín či některém nebelympionikovi), nebo zveršovat vlastní hádanku, jejímž řešením bude některá z letošních disciplín.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat čtyři slova (řešení hádanek) a drabble / vaši vlastní hádanku s řešením.
Do předmětu zprávy uveďte: „Pětiboj 3, Vaše jméno“
Hádanky naleznete na samostatné stránce Pětiboje.

Turnaj v maškvorkách

Termín: 20.–26. dubna
Úkol: Domluvit si s ostatními přihlášenými (viz PŘIHLÁŠKA), a to včetně Pana Kolejního, hru 15x15 a dle možností vyhrát.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat vítězné printy [vzor], resp. kontumační sovku [vzor].
Do předmětu zprávy uveďte: „Maškvorky, Vaše jméno“

Zápasy divé zvěře - Skok

Termín: 20.–26. dubna
Úkol: Domluvit si s ostatními přihlášenými (viz PŘIHLÁŠKA) závod ve skoku a pokud možno vyhrát.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat vítězné printy [vzor], resp. kontumační sovku [vzor].
Do předmětu zprávy uveďte: „Skok, Vaše jméno, mazlíčkovo jméno“
Další disciplíny započaly! (11. 4.)

Nebelvírský pětiboj - 2. kolo

Termín 2. kola: 11.–16. dubna
Úkol: Složit puzzle, získat heslo pro vstup ke kreativní části (vymalovánky)
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat print složeného puzzle, heslo, vybarvený obrázek, souhlas nebo nesouhlas s případným zveřejněním Vašeho ztvárnění kreativních částí pětiboje (tohoto kola, minulého i těch příštích, souhlas lze kdykoli odvolat).
Do předmětu zprávy uveďte: „Pětiboj 2, Vaše jméno“
Bližší informace najdete na samostatné stránce Pětiboje

Souboj s ďáblem - 1. kolo

Termín 1. kola: 11.–17. dubna
Úkol: Porazit ďábla v co nejdelší nepřerušené řadě vítězství.
Nepřerušená řada znamená bez Vaší prohry, vstup (i prohra) jiného hráče se nepočítá, jako by nebyly.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat 2 printy.
1. print – povinný – zachycení nejdelší řady [vzor] (může se jednat i o sérii printů, série se musí v několika pokusech překrývat, aby bylo možno určit, že mezi nimi nebyl pád)
2. print – nepovinný – zachycení druhého nejlepšího výsledku (tento print bude zohledněn jen a pouze v případě rovnosti bodů u soutěžního, povinného printu)
Do předmětu zprávy uveďte: „Ďábel 1, Vaše jméno“

Šplh v ďáblově jámě - 1. kolo

Termín 1. kola: 11.–16. dubna
Úkol: Najít v jámě co nejvíce pětipísmenných slov. Může se jednat i o pětipísmenná slova v souslovích.
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat očíslovaný, pokud možno abecedně seřazený seznam pětipísmenných slov nebo sousloví, které pětipísmenné slovo obsahují.
Do předmětu zprávy uveďte: „Šplh 1, Vaše jméno“

Zápasy divé zvěře - Běh

Termín 1. kola: 11.–17. dubna
Úkol: Domluvit si závod v běhu se všemi dalšími přihlášenými (viz oddíl „Přihláška“), dle možností vyhrát
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat printy vítězných závodů
1) print přímo z arény – se jmény obou mazlíčků a uvedením vítěze, popř. dosažených rekordů [vzor], do e-mailu k printu připsat datum
2) print sovy s datem nejpozději z nedělní půlnoci – pro případ, že se Vám nepodařilo domluvit si závod, navzdory takto dokumentované snaze z Vaší strany. Print sovy odeslané nejpozději 48 hodin před koncem termínu bude chápán jako kontumační vítězství. [vzor]
Do předmětu zprávy uveďte: „Běh, Vaše jméno, mazlíčkovo jméno“
Účast v běhu (bez ohledu na vítězství či prohru) je podmínkou pro účast v dalších kolech.
První výsledky (10. 4.)

Máme tu první výsledky. Jste zvědaví?
Hurá do boje! (2. 4.)

Je nám ctí oznámit všem Nebelympionikům, že Nebelympiáda dnešním dnem započala zahájením hned tří ze sedmi disciplín. Můžete se vrhnout do boje v Chytání terčíků, v Luštění čaroku a nachystáno je pro vás i 1. kolo Nebelvírského pětiboje, které prověří váš um, píli i charakter! Čest a slávu všem, kdo se pustí do nelehkého zápolení se svými soupeři i sami se sebou!

Luštění čaroku

Termín: 2.–6. dubna
Úkol: Vyřešte co nejvíce čaroku
Poslat: Netřeba nic, počty ohlídají organizátorky

Chytání terčíků - 1. kolo

Termín 1. kola: 2.–7. dubna
Úkol: Na Letové ploše v Prasinkách získejte co nejlepší skóre
Poslat: Na adresu Nebelympiády zaslat tři printy, na kterých bude vidět Váš výsledek, jméno a datum. (ZDE ukázka, jak přibližně má takový print vypadat.)
Do předmětu zprávy uveďte: „Terčíky 1, Vaše jméno“

Nebelvírský pětiboj - 1. kolo

Termín 1. kola: 2.–7. dubna
Úkol: Co do řady nepatří + akrostich
Poslat:
1. Na adresu Nebelympiády zaslat pět slov se zdůvodněním, proč do řady nepatří.
(hodnocení: 2 body za správnou odpověď, 1 bod za chybnou, ale dobře zdůvodněnou odpověď)
2. Na adresu Nebelympiády zaslat 3–5 akrostichů (více viz u PODROBNĚJŠÍHO ZADÁNÍ této disciplíny)
Do předmětu zprávy uveďte: „Pětiboj 1, Vaše jméno“
Nebelympiáda 2018 již brzy započne!

Jistě s námi budete souhlasit, že Nebelvír byl vždy kolejí plnou aktivních a soutěživých lvů. Nepřekvapí tak, že jednou z tradic naší červené koleje se stalo uctění mudlovských olympijských her a jejich myšlenky naší kouzelnickou variantou – Nebelympiádou. Poprvé se Nebelympiáda konala roku 2008, tedy před deseti lety. Letošní ročník je již šestou Nebelympiádou v pořadí a věříme, že si ji užijete naplno, se ctí a nadšením hodným soutěživé duše olympijského sportovce.

Nebelympiáda, jak název napovídá, je samozřejmě vyhrazena pro členy nebelvírské koleje. Disciplíny, které letos Nebelympiáda nabízí, jsou jistě zajímavé, doufáme tedy, že se v počtu více než hojném vrhnete na jejich prostudování a na odeslání přihlášky, čím víc nás totiž bude zápolit o věčnou slávu a medailovou odměnu, tím víc legrace si vzájemně užijeme. Přihlásit se můžete na jednu, ale klidně i na všechny disciplíny.

A když už byla řeč o medailích, představme si je – na ty nejlepší sportovce čekají bronzový, stříbrný a zlatý lev v podobě krásného kovového přívěšku na krk.

Kolik medailí letos asi naše smečka vybojuje, kdo se stane tím nejúspěšnějším nebelympionikem? Na to jsme už nyní velmi zvědaví!

Přejeme všem hodně sil a hlavně hodně zábavy!

Poznámka: Stránku lze aktualizovat kouzlem F5, které zajistí, že budete mít k dispozici vždy poslední informace, nikoliv verzi uloženou dříve ve vašem prohlížeči.Organizační tým Nebelympiády 2018 tvoří:

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás hradním sovincem či na externím sovinci nebelympiada@email.cz.


Informace na stránce aktualizovány 19. 7. 2018.